Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin
Ngày đăng: 29/04/2022 12:57 PM

  Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác. Chính sách bảo mật thông tin của Viện Máy In nhằm đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ một cách tốt nhất. 

  Thu thập thông tin:

  Sử dụng thông tin:

  Bảo mật thông tin:

  Chia sẻ thông tin:

  Chính sách bảo mật thông tin của Viện Máy In tuân theo các nguyên tắc bảo mật cao cấp để đảm bảo sự an toàn và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cam kết cải thiện và tuân thủ chính sách này để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn luôn được bảo vệ một cách tốt nhất

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  0
  Zalo
  Hotline